Mesologiepraktijk Petra Datema

                                                                             

Afspraak maken

V

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Wel raden we aan om de huisarts of behandelend specialist op de hoogte te stellen van uw mesologische behandeling. Een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg wordt nagestreefd.

U kunt telefonisch of per E-mail contact opnemen om een afspraak te maken. Klik hier voor contactgegevens.


Nadat u een afspraak heeft gemaakt, krijgt u per email een bevestiging en een intakeformulier toegestuurd. Het intakeformulier is bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten en daarom wordt gevraagd naar uw huidige klacht(en) en medische voorgeschiedenis en dergelijke.


 

 

Kosten en vergoeding

 

Kosten Consult

De kosten voor een consult bedragen € 95,00. 

Het consult duurt 1 tot 1,5 uur uur.  De hoogte van dit tarief is niet afhankelijk van de duur van het consult.


Een consult voor kinderen t/m 12 jaar kost € 75,- en duurt maximaal een uur.

In sommige omstandigheden wordt wel eens een kort consult gepland. In dat geval is het tarief € 50,-.

 

 

Vergoeding

Steeds meer verzekeringen vergoeden geheel of gedeeltelijk een mesologisch consult. Dit is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de door u afgesloten polis. 

Wilt u weten of uw verzekering Mesologie vergoedt, klik dan op de link. 

Overzicht Vergoedingen Mesologie 2019U kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij en informeren naar uw persoonlijke polisvoorwaarden, of kijken op www.zorgwijzer.nlVereniging en registratie

 

Ik ben aangesloten bij de NVVM (lid 035), de RBCZ (licentienummer 406003R) en de VBAG (21901012).

De NVVM (Nederlandse Vereniging voor Mesologie) regelt onder meer de klachtenprocedure, de beroepsethiek en het tuchtrecht.

Mesologie is een beschermd beroep. Een mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

Het klachtenreglement kunt u vinden op de website van de NVVM.


De stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

De VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen).


Overige bedrijfsgegevens:

AGB-code zorgverlener:       90039980

AGB-code praktijk:              90(0)18427


Privacywetgeving:

 Privacyverklaring 

In het kader van de Algemene Verordening voor Gegevensverwerking (AVG)