Mesologiepraktijk Petra Datema

                                                                             

Links

_______________________________________________________________________________________________________________________________


InGang 15

Gezondheidscentrum InGang 15 

   op Landgoed Zonnestraal.


InGang 15 is een multidisciplinair gezondheidscentrum met zelfstandig werkende therapeuten.

Mesologie is één van de disciplines.


NVVM 

De Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM) is de beroepsorganisatie voor Mesologen. Het doel van de NVVM is de ontwikkeling en toepassing van de Mesologie in Nederland te bevorderen, het bereiken van erkenning en bescherming van het beroep mesoloog, de behartiging van de belangen van haar leden en toezicht houden op de kwaliteit van het vak Mesologie zoals dat door haar leden wordt uitgeoefend.


RBGZDe stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.


Mesologiepraktijk Petra Datema is ook te vinden op www.alternatievegeneeswijzen.nl