Mesologiepraktijk Petra Datema

                                                                             

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Wel raden we aan om de huisarts of behandelend specialist op de hoogte te stellen van uw mesologische behandeling. Een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg wordt nagestreefd.

U kunt telefonisch of per E-mail contact opnemen om een afspraak te maken. Klik hier voor contactgegevens.

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, krijgt u per email een bevestiging en een intakeformulier toegestuurd. Het intakeformulier is bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten en daarom wordt gevraagd naar uw huidige klacht(en) en medische voorgeschiedenis en dergelijke.

Bij het maken van een afspraak dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor de behandeling.


Openingstijden:

De praktijk in Bussum is geopend op donderdagen en vrijdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
De praktijk in Hilversum is geopend op dinsdagen en woensdagen van 9.00 tot 17.00 uur.Kosten en vergoeding 

Kosten Consult

De kosten voor een consult bedragen € 95,00. 

Het consult duurt 1 tot 1,5 uur uur.  De hoogte van dit tarief is niet afhankelijk van de duur van het consult.


Een consult voor kinderen t/m 12 jaar kost € 75,- en duurt maximaal een uur.

In sommige omstandigheden wordt wel eens een kort consult gepland. In dat geval is het tarief € 50,-.


Het annuleren van een afspraak kan tot uiterlijk 48 uur voor een consult. Bij te laat afzeggen is het mogelijk dat onkosten in rekening worden gebracht à € 50,-.

Voor de behandeling dient u akkoord te gaan met de behandelovereenkomst en de algehele voorwaarden.


NB:  Per 1 januari 2022 worden de tarieven voor een eerste consult (inclusief rapportage) aangepast. De prijs voor een vervolgconsult wordt niet gewijzigd.


TARIEVEN

Kosten

Eerste consult volwassenen (inclusief rapportage)

€ 120,-

Vervolgconsult volwassenen

€ 95,-

Eerste consult kinderen t/m 12 jaar (inclusief rapportage)

€ 95,-

Vervolgconsult kinderen t/m 12 jaar

€ 75,-

Kort consult - in uitzonderlijke situaties

€ 50,-

Niet of te laat afgezegde afspraak

€ 50,-